TERMOKAMRE
 

Vårt firma produserer termokamre av ulike modifikasjoner. Alt er avhengig av kundens ønsker. Produksjonstid av termokamre avhenger av kundens valgte konfigurasjon og det tar fra 90 til 140 dager. Kamrene krever ingen spesiell installasjon, de bare justeres på riktig nivå og festes på gulvet. Naturligvis tilkoblinger for 380 V strøm er nødvendige. Overskuddsvarmen, som skjer som følge av overgang til kjølemodus, kan brukes til oppvarming av lokaler, oppvarming av vann og andre formål.