TERMISK VARMEBEHANDLING AV TRE

NYESTE TEKNOLOGIER INNEN TREBEARBEIDING

Økning av produksjonseffektivitet innen trebearbeidingsindustri og økning av bruks- koefisient av lokale og importerte trematerialer er dagens viktigste utfordringen.

Det er behov for innføring av en ny grunnleggende teknologi for trebearbeiding, som vil gjøre det mulig å revurdere bruken av trematerialer for bygging av trehus, produksjon av møbler, gulv osv., å se på kjente konstruksjoner og treprodukter på en ny måte, å modernisere og oppgradere dem i samsvar med nye funksjoner og moderne krav.

Sånn grunnleggende innovativ teknologi er i dag teknologien bak termotre, hvor treet utsattes for grunndigere, dypere bearbeiding som løfter treprodukter til et nytt konkurransedyktig nivå.

SIA "TERMOWOODEX" har utviklet og mestret masseproduksjon av anlegg for termisk modifisering av tre, som har ingen analog hos innenlandske og utenlandske produsenter.

 
 

Varmebehandlings prosessen tar fra 1 til 24 timer, avhengig av hvilken farge på treet man ønsker å oppnå, det er også avhengig av treslag og formålet av trevirket.

I våre tørkekamre kan dere gjennomføre termisk varmebehandling av trelast med tykkelse på 1 mm opptil 500 mm og mer, uten defekter, med minimale kostnader. Og det som er også viktig er at dere kan bearbeide allerede ferdigproduserte limte produkter.

 

Teknologien vår gjør det mulig å utføre kvalitativt termisk modifisering av trelast - både bartre og løvtre.

Etter termisk varmebehandling i våre anlegg vil dere oppnå følgende resultater:

1. Stabilitet av produkters geometri

2. Trevirket vil ikke råtne.

3. Insektene drepes under termisk varmebehandling, og fjerning av sukker vil gjøre det umulig å få mugg og råte.

4. Trematerialer vil ikke absorbere fuktighet, som vil gjøre det mulig å bygge boliger hele året rundt, også i områder med høy luftfuktighet, å produsere hagemøbler, terrasseplater og mye mer.

5. Produktene skifter farge i hele deres dybde - fra lys brun til mørk.

6. Produsenter av trevinduer vil være i stand til å lage dem fra massive bjelker - både bartre og løvtre.

 

Våre anlegg har evne til å tørke seg selv, og deretter gjennomføre varmebehandlingen av konstruksjonsbjelker, både massive heltre bjelker, og ferdiglagde laminerte konstruksjonsbjelker fra furu med 300 x 300 mm lange tverrsnitt for minimale kostnader.

Bygging av hus laget av solid og laminert varmebehandlet tømmer reduserer selvkostnadene av varmebehandling og kutter byggetid. Bygging av boliger kan gjennomføres året rundt uten frykt for svinn, krymping av bærende vegger, dør- og vindusåpningene.

 

Det er mulig å lime høykvalitets tørket furu sammen med alle typer treplater, som har gjennomgått termisk varmebehandling. Sånn kombinasjon av materialer er i stand til å beskytte hjemmet utvending mot fuktighet, huset blir varmere, og alle typer maling, lakk, impregnering mot mold og mugg vil være unødvendige. Termotre behandles med naturlige fugemasser av voks.

Bildet viser hvilke irreversible prosesser foregår ved termisk modifisering er furu, årringene blir smalere, de komprimerer seg, og som resultat av dette øker tverrstabiliteten av furua flere ganger.

 

Disse prøveeksemplarer har blitt testet under ekstreme forhold, nemlig: tømmer av furu ble plassert i en beholder med vann i 24 timer, deretter ble fryset ved 22 gr C i to døgn, deretter ble plassert i et rom med temperatur på 35 gr C i 48 timer i frosset tilstand. Resultatet overgikk alle forventningene. Limsømmene var inntakte, det var ingen interne sprekker mellom lamellene eller hulrom etter eksponering for ekstreme temperaturer.

Trevirket av alle treslag, etter å ha gjennomgått termisk modifisering i våre anlegg, er godt egnet til håndtering i maskiner, polering. Trevirket som har vært tørket og varmebehandlet i våre anlegg er et nytt, naturlig og et økologisk rent materiale.

 

 

  

De viktigste fordelene av termotre i forhold til vanlig ubehandlet trevirke:

1. Opptil 15 ganger høyere geometrisk stabilitet.

2. 5-7 ganger lavere likevekts fuktighetsinnhold.

3. Absolutt biologisk stabilitet.

4. 30% høyere termoisolerende egenskaper.

5. Økt motstandsdyktighet mot vær.

6. 15-40% lavere egenvekt.

7. Høyere dekorative funksjoner.

8. 15-20 ganger høyere levetid.

 

 

 

Disse fordelene av varmebehandlet trevirke åpner nye, bredere bruks spekter og gjør det mulig å skape nye, mer effektive og konkurransedyktige strukturer av komposittmaterialer og treprodukter i forhold til konvensjonelle løsninger.

Ressursgrunnlaget utvides betydelig, siden det blir mulig å benytte til og med lavkvalitets trevirke for produksjon. Disse forholdene åpner helt nye muligheter innen dypt behandling av trevirke som inntil nå ikke har vært fullstendig benyttet av trebearbeidere, byggere, produsenter av etterbehandlings materialer, gulv og møbler.

 

Termisk behandlet materiale tåler sjøluften utmerket bra og er perfekt egnet til bruk på dekk og hytter på yachter og skip. Du trenger ikke dyr teak, den kan meget godt erstattes av asken. Det gjør det mulig å bygge trehus på kysten av hav, okeaner, kunstige dammer, i subtropiske land med høy luftfuktighet, høyt oppe på fjell og i områder med sterkt kontinentalt klima.

Vi tar imot bestillinger for termisk varmebehandling av trevirke fra kundens råmaterialer, samt for produksjon av tørkekamre for vakuum tørking, termisk varmebehandling eller universelle kamre (to i en).