SPØRSMÅL

 

Hva er den essensielle forskjellen mellom deres vakuum tørkings teknologi og tørkings teknologi av andre tørkekamre?

Vårt firma har mottatt det europeiske kvalitetssertifikatet for produksjon av vakuum tørkekamre og kvalitetssertifikat for tørking av alle typer trelast, inkludert eksotiske treslag.

 

Vår teknologi av tørking i vakuum skiller seg ut med følgende egenskaper:

1. Damp er tilstede fra start til slutt av tørking.

2. Damputløp fra kammeret tilsvarer gradient av bevegelsen av fuktighet i trelasten, mens vakuum forblir konstant.

3. Tørketemperaturen ikke overstiger 65° C.

4. Det anvendes en oppvarmings metode - pause, forskjellen i mikrosyklus Х° С, som gjør det mulig å forbedre gradienten av fuktighet på grunn av temperaturforskjellen, opptak av interne fuktighet mot mer tørkere øvre lag, og samtidig fuktigere dem.

5. Naturlig konveksjon som gir en jevn luftfordeling, hastighet opptil 1 m/sek, uten "dødsoner".

6. Avslutting av tørking etter utslipp av damp på 5-6 liter i døgnet, noe som tilsvarer 5-6% av restfuktighet i trelasten.

7. Våre anlegg hjelper å orientere seg i tørkings prosessen, beslutningen om å avslutte tørking tas av tørkemester.

 

Hvordan foregår tørking når man setter inn ulike typer tre med varierende tykkelse og fuktighet?

Trelasten tørkes jevnt, uten defekter. Dette skjer fordi en tørkere trelast vil ikke være i stand til å utgi fuktighet, siden metningstrykk vil ikke tillate det. Damp som er stadig til stede og fukter overflaten på trelasten spiller også en viktig rolle.

 

På hvilken måte fjernes de indre spenningene? Brukes det en dampgenerator og dyser for fukting?

Vi bestemte oss å ikke bruke dempesystemet, siden i våre vakuumkamre befinner trelasten seg i en naturlig "dampsjikt" under hele tørkings prosessen, som eliminerer intern spenning. Tørkings planen er utarbeidet i lav modus.

 

Hvor mye tid i døgnet er nødvendig for kontrollering av tørkeprosessen?

Som regel må tørkemesteren tømme fuktighet fra mottakertank og sjekke instrumentavlesninger 1-2 ganger i døgnet.